Konkurences atbalsta padome | Konkurences padome: nepieciešams veikt padziļinātu tirgus analīzi par iespējamu konkurences ierobežošanu būvinstrumentu tirgū; saskatāmas negodīgas mazumtirdzniecības prakses pazīmes.
630
post-template-default,single,single-post,postid-630,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-14,qode-theme-starflix,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Konkurences padome: nepieciešams veikt padziļinātu tirgus analīzi par iespējamu konkurences ierobežošanu būvinstrumentu tirgū; saskatāmas negodīgas mazumtirdzniecības prakses pazīmes.

Konkurences Atbalsta padome saņēmusi atbildi no LR Konkurences padomes (KP) saistībā ar lūgumu sniegt viedokli par iespējamiem pārkāpumiem konkurences ierobežošanā būvniecības instrumentu tirgū.

Uzsverot, ka detalizētākam vērtējumam nepieciešams veikt padziļinātu tirgus analīzi par aprakstīto situāciju, KP norāda, ka tā varētu būt attiecināma uz mazumtirgotāju un piegādātāju attiecībām, un tajā ir norādes uz potenciāli ekskluzīvu vienošanos. KP vēstulē informē, ka “atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam šāda sadarbība vērtējama kā vertikāla vienošanās Konkurences likuma (turpmāk – KL) 11. panta ietvaros. Attiecībā uz vertikālajām vienošanām, tajā skaitā arī uz ekskluzīvajām vienošanām, ir jāņem vērā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.797 “Noteikumi par atsevišķu vertikālo vienošanos nepakļaušanu 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam”, kuros, cita starpā, ir iekļauti tā saucamie “hard core restrictions” jeb stingrie aizliegumi, kuriem īstenojoties, vertikālā vienošanās ir aizliegta. Ja šādi stingrie aizliegumi, īstenojot savstarpējo sadarbību, nepastāv, nozīme ir, vai pastāv citi ierobežojumi un konkrētā tirgus situācija, tostarp mazumtirgotāju un piegādātāju tirgus vara (t.sk. tirgus daļu lielums) ir tāda, kas liecina, ka vienošanās var kaitēt konkurencei. Ekskluzīva vienošanās, kā tirgus dalībnieku sadarbības forma pati par sevi nav aizliegta, un tikai gadījumā, ja padziļināta tirgus analīze liecina par būtisku kaitējumu konkurencei konkrētajā tirgū, šāda sadarbības forma var tikt ierobežota.”

Vienlaikus KP norāda, ka pastāv iespēja, ka konkrētajā situācijā mazumtirgotāja rīcība varētu tikt vērtēta atbilstoši Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumam.

Konkurences Atbalsta padome atzinīgi vērtē Konkurences padomes atsaucību, kas ir pamats tālākai sadarbībai un atbilst KP izvirzītajām pamatnostādnēm – sadarbībai ar nevalstisko sektoru, uzturot aktīvu dialogu ar uzņēmējiem un to profesionālajām apvienībām, kas ļauj KP gūt informāciju par situāciju tirgū un veidot sabiedrības interesēm atbilstošu konkurences politiku.

Jau ziņots, ka saņemta informācija no uzņēmuma Hardex Baltic par to, ka pakāpeniski tiek veidota situācija, kurā Latvijā pastāvētu tikai viens liels būvinstrumentu piegādātājs, radot faktisku dominējošā stāvokļa situāciju un vienlaikus kontrolējot gan piegādi, gan tirdzniecību.

Lai to panāktu būvinstrumentu tirgus dalībnieks veic aktīvas darbības, piedāvājot izpirkt visu konkurenta produkciju no tirdzniecības vietām par mazumtirdzniecības cenām, tā vietā izliekot savu piedāvājumu un vienojoties ar tirgotāju par to, ka vismaz 3 gadus tas savā tirdzniecības vietā pārdos tikai šī konkrētā uzņēmuma piegādāto. Lai veicinātu šādu situāciju tiek izmantoti īpaši bonusi – gan tirgotājiem par sadarbības lēmuma ar šo uzņēmumu pieņemšanas ātrumu, nedodot laiku apzināt citus piegādātājus, gan pārdevējiem par pārdotās produkcijas apjomu.